Szuloi-felugyelet - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Szülői felügyelet

A kiskorú gyermek a hatályos családjogi szabályok alapján szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. E két intézmény hivatott a kiskorú gyermek érdekeinek védelmét ellátni.

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. A családjogi törvény szerint a szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. A szülőknek biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt érintő döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson. A gyermek véleményét - korára, érettségére figyelemmel - tekintetbe  kell venni.

A szülői felügyeletet ellentétes megállapodás, illetőleg erre vonatkozó bírósági döntés hiányában a gyermek szülei közösen gyakorolják.

Abban az esetben, ha e kérdésben a szülők közötti harmónia megszűnik, illetőleg a gyermek érdekei úgy kívánják, bármelyik szülő kérelmére a bíróság a közös szülői felügyeletet megszünteti. A közös szülői felügyelet megszüntetése azt jelenti, hogy a szülői felügyeleti jogot "nem gyakorló" szülő a továbbiakban a gyermekkel a kapcsolatot csak a bíróság döntése által meghatározott keretek között tarthatja, a gyermeket érintő kérdésekben vélemény-nyilvánítási joga is ezáltal korlátozott.

A szülői felügyeleti jog megszüntetése a fentiektől eltér. A bíróság kizárólag a jogszabályban felsorolt, azon indokolt esetekben dönt a szülői felügyelet megszüntetéséről, ha a gyermek érdeke ezt kívánja (pl. a szülő a magatartásával a gyermek javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy veszélyezteti).

A szülő felügyeleti jog megszüntetése iránt a bíróság erre vonatkozó kereseti kérelem alapján dönt, azaz a szülői felügyelet kérdésében önálló peres eljárás is indítható. Házassági bontóperben, ha a házasságból közös kiskorú gyermek származott, a bíróság minden esetben dönt a szülői felügyeletről, e nélkül ugyanis a bontás nem mondható ki.

A szülői felügyelet kérdésében történő döntéshez a bíróság - a felek megállapodása hiányában - széleskörű bizonyítást folytat le (tanúmeghallgatások, környezettanulmány, stb.), hogy minden esetben a gyermek érdekeit szolgáló döntést hozzon.

Mivel a szülői felügyelettel kapcsolatos döntés a legtöbb esetben hosszú évekre, évtizedekre meghatározza mind a gyermek, mind a szülők életét, az ezzel kapcsolatos jogviták rendezéséhez, a bíróság előtti képviselethez feltétlenül érdemes nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédeink szegítségét igénybe vennie! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog