Munkaero-kolcsonzes - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Munkaerő-kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés során a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen - legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra - átengedi.

A munkaerő kölcsönzése tehát egy különleges, három pólusú intézmény, amelyben a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő között polgári jogviszony jön létre, azonban a munkavállaló a kölcsönbeadóval áll munkaviszonyban, a valóságban őt ideiglenesen foglalkoztató kölcsönbevevővel semmilyen jogviszony nem jön létre. Ugyanakkor a kölcsönbevevő minősül munkáltatónak a munkavédelmi szabályok betartása, az egészséges és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtése vonatkozásában, azonban a kölcsönbeadót illeti a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének joga, a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, igazolások kiadása, a munkabérfizetéssel kapcsolatos bevallási, járulék-fizetési kötelezettségek.

Tekintettel arra, hogy a munkaerő-kölcsönzés értéknövelt szolgáltatás, így nem lehet olcsóbb, mintha saját alkalmazottakat venne fel a kölcsönbevevő cég. A nagyon olcsó kölcsönzött munkaerő esetén felmerül, hogy fekete foglalkoztatással optimalizálják az árat. Egyre kiterjedtebb hazánkban az olcsó munkaerő-kölcsönzésre "szakosodott" bűnszervezetben részt vevő cégek száma, akik a tényleges foglalkoztatási költségeknél jóval alacsonyabb áron vállalják a munkavállalók kikölcsönzését.

De ha a szabályokat betartva nem olcsóbb a munkaerő-kölcsönzés mint munkavállalókat saját állományban foglalkoztatni, akkor miért jó? A válasz egyszerű: a szervezési feladatokért fizetett "kölcsönzés ára" egy összegben tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyeket a munkáltatónak ki kell fizetnie, csak más jogcímeken. Hiszen szüksége lesz bérszámfejtőre, adóbevallások határidőben történő elkészítésére, HR-szakértőre, munkajogászra, aki a foglalkoztatás szabályosságát figyeli, stb.

A munkaerő-kölcsönzés mindezek mellett egyéb, jogszabály által biztosított előnyökkel is jár. Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók csoportos elbocsájtása során a csoportos létszámleépítés szabályait nem kell alkalmazni: ezzel a piaci igényekre rugalmasan reagálni kívánó munkáltatók több hetes, drága procedúrát takaríthatnak meg. További könnyebbség, hogy a munkavállalók felmondási ideje a saját munkavállalók 30 napjával szemben csupán 15 nap, amely a továbbiakban nem növekszik: akár 3 éves munkaviszony után is csupán 15 napos felmondási időt kell biztosítani a kölcsönzött munkavállalók elbocsájtásakor.

A munkaerő-kölcsönzés további előnye a felmondás indoklásához kapcsolódik. A törvény szerint ugyanis felmondási oknak számít a kikölcsönzés megszüntetése: a kikölcsönzött munkavállaló munkaviszonyának megszüntetéséhez tehát nem szükséges olyan komoly indokokat felsorakoztatni, amilyenekkel a saját állományban levő munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését alá kell támasztani.

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a munkaerő-kölcsönzés olyan értéknövelt szolgáltatás, amely sokkal többet ad a vállalkozás számára, mint amennyivel a saját foglalkoztatásnál többe kerül. Éppen ezért kell körültekintően eljárni, hiszen az olyan ajánlat, amelyben a munkabér közterhekkel növelt összegénél kevesebb díjért vállalja valaki a munkavállalók kölcsönbeadását, minden bizonnyal csalás. Viszont a hatóságok a munkaviszony fennállását a kölcsönvevőnél állapítják meg - jóllehet a munkavállalóval semmilyen jogviszonyban nem áll - így a jóhiszemű kölcsönvevő munkáltató viseli a fekete foglalkoztatás minden negatív következményét: magas munkaügyi bírság mellett az elmaradt adók, járulékok, az ezekhez kapcsolódó bírságok és késedelmi kamatok megfizetését is.

A munkaerő-kölcsönzés talán még több jogi problémát vet fel mint a hagyományos munkaszerződésen alapuló munkaviszony, ezért ajánlott már a munkaerő kölcsönzése előtt kollégánk jogi segítségét kérni! Szakértő munkatársaink tájékoztatják lehetőségeiről és szükség esetén hatékonyan képviselik az Őn érdekeit a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos bármilyen ügyben. 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog