Munkaviszony-jogellenes-megszuntetese - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Amennyiben a munkáltató a munkaviszonyt jogellenesen, tehát a felmondásra, illetve az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályok megkerülésével, megsértésével szünteti meg, a munkavállaló az illetékes munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszthet elő. A keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A keresetlevél beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a bírósághoz intézett keresetlevelet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Ha a fél a keresetlevél beadására megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet.

Munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez vagy végzett.

A munkaviszony jogellenes megszüntetésének legygyakoribb esete, amikor a munkavállaló felmondása nem okszerű, a felmondásban leírt indokok valótlanok.

A munkaviszony jogellenessége megállapításának jogkövetkezményei a korábbi szabályozástól lényegesen eltérnek. A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével okozott kárt. Kártérítés több jogcímen is követelhető, azonban a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címen maximum 12 havi távolléti díj igényelhető. Releváns eltérés a korábbi szabályoktól, hogy a bíróság munkavállaló a továbbfoglalkoztatását csak és kizárólag meghatározott esetekben rendeli el, míg ez korábban a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén minden esetben lehetséges volt.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kialakuló helyzet körültekintő megközelítést igényel, ezért a számos potenciális buktató elkerülése, illetve leküzdése végett mindenképp érdemes ügyvédhez fordulni! Tapasztalt munkatársaink megfelelőképp képviselik az Ön érdekeit a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos valamennyi eljárásban. 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog