Haszonelvezet - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Haszonélvezet

Leggyakrabban ingatlan adásvételnél találkozunk a haszonélvezet fogalmával, amelynek két alapvető formája van: egyrészt, amikor az ingatlanát értékesítő tulajdonos tartja fenn magának a haszonélvezet jogát, a másik esetben pedig az ingatlan vevője enged egy harmadik személy részére haszonélvezetet. Utóbbira  gyakori példa, amikor a szülők vásárolnak gyermekük nevére ingatlant, de azon ellenőrzést szeretnének gyakorolni, ezért kikötik maguknak a haszonélvezet jogát.

A haszonélvezet jogánál fogva a jogosult (haszonélvező) a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos ezeket a jogokat csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező ezekkel nem él.  A haszonélvezet arra kötelezi a tulajdonost és a kívülálló személyeket, hogy minden olyan magatartástól tartózkodjanak, amely a jogosult jogainak gyakorlását zavarja vagy akadályozzaa. 

A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad. De annak sincs akadálya, hogy a haszonélvező a haszonélvezeti jogának a gyakorlását átengedje másnak (például a lakást bérbe adja). Ellenérték fejében azonban erre csak akkor van lehetősége, ha a tulajdonos – azonos feltételekkel – az ingatlan használatára nem tart igényt. Ebben az esetben a haszonélvezőnek a tulajdonossal kell a bérleti szerződést megkötnie.

A haszonélvezettel terhelt ingatlan csak a haszonélvező szerződésbe foglalt hozzájárulásával, közös megegyezéssel értékesíthető, ha a haszonélvezeti jogot alapító szerződés alapján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került az elidegenítési és terhelési tilalom. Ilyen bejegyzés hiányában az ingatlan a haszonélvező hozzájárulása nélkül értékesíthető. 

A haszonélvezeti jog mindig korlátozott időre, és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. Nincs akadálya annak, hogy ez a jog dátumszerűen megjelölt időpontig vagy valamilyen jövőbeli esemény bekövetkezéséig szóljon. Az időtartam csak szerződésben korlátozható. Amennyiben ilyen rendelkezés nincs, akkor a jogosultat élete végéig illeti meg a haszonélvezet.

Fontos tudni, hogy - bizonyos esetek kivételével - illeték-fizetési kötelezettség alá esik az ingatlanhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog megszerzése, továbbá ennek a jognak a megszüntetése kapcsán bekövetkező vagyonszerzés, valamint az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának az átengedése is. Az illeték alapja a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke. 

Amint láthattuk, a haszonélvezet igen jelentős jogi és pénzügyi hatásokkal járó eszköz, amely hosszútávra határozza meg a tulajdonos és a haszonélvező viszonyát. Ezért haszonélvezeti jog alapítása, illetve azzal terhelt ingatlan megszerzése/elidegenítése esetén a későbbiekben felmerülő, illetve már felmerült konfliktusok megelőzése, kezelése érdekében feltétlenül érdemes ügyvéd munkatársaink segítségét kérnie! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog