Biztositasi-jog - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Házassági szerződés

A házasság nem csupán érzelmi, hanem gazdasági közösséget is létrehoz a házasfelek között. A hatályos jogszabályok alapján a házassági életközösség alatt bármely házasfél által szerzett - és különvagyonba nem tartozó - vagyoni elem közös tulajdonba kerül, mégpedig 50-50 %-os arányban.

A jogszabályok azonban lehetőséget adnak arra, hogy a házasfelek (akár a házasságkötés előtt, akár azt követően) a fenti rendelkezésektől eltérő módon szabályozzák az egymás közötti vagyoni viszonyaikat. Ezt nevezi a gyakorlat házassági szerződésnek. A házassági szerződésben a felek rögzíthetik, hogy mit tekintenek különvagyonnak, rendelkezhetnek a különvagyon hozadékáról és a vagyonközösség alatti szerzésük arányát/módját is szabadon meghatározhatják. A szerződés tehát nem csupán a már meglévő, de a várományi (jövőbeli) vagyon megosztást is rendezheti.

Fontos megjegyezni, hogy a házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Ez az alaki előírás nem vonatkozik az életközösség megszakadása után a házastársi közös vagyon megosztása tárgyában a felek között létrejött megállapodásra, feltéve, ha az ingatlan tulajdjogát nem rendezi.

A házassági vagyonjog körében kötött megállapodás a felek közös akaratával utóbb módosítható, illetőleg lehetőség van annak felbontására vagy megszüntetésére is. Fontos, hogy a szerződéssel kapcsolatos, ez utóbbi rendelkezéseket is a szerződésre irányadó alaki követelményeknek megfelelő formában kell megtenni.

A házasság felbontásakor a vagyonjogi kérdések igen gyakran csak hosszas peres eljárással rendezhetőek, amelyet egy időben és megfelelő formában megkötött házassági szerződés jelentősen lerövidíthet vagy akár elkerülhetővé is tesz. A házassági szerződés megkötését mindenkinek ajánluk.

Érdemes tehát tehát időben ügyvédhez fordulni! Ügyvédeink a házassági szerződések előkészítésében, megkötésében és módosításában, valamint bármilyen, ezzel kapcsolatos eljárásban is rendelkezésére állnak! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog