Gepjarmu-biztositas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Gépjármű-biztosítás

Magyarország területén gépjármű csak folyamatos díjfizetés mellett fenntartott felelősségbiztosítással vehet részt a forgalomban az üzemeltetése során okozott károk fedezetének biztosítására.

Mi a teendőnk, ha kár keletkezik a gépjárműben? A károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

A törvényi előírás bizonyos mértékű szabadságot enged a biztosítóknak a kártérítési követelések jogosságának megállapítása terén. A kártérítés nem számít automatizmusnak, hiszen a biztosítók mindent megtesznek a felmerült kárunk megtérítése alóli mentesülésükért.

Az általános kártérítési elv szerint az eredeti állapot helyreállításához szükéges összegű kártérítés megfizetésére köteles a biztosító, azaz olyan állapot elérése a cél, mintha nem történt volna kár a gépkocsiban. Ügyvédi munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a biztosító figyelmen kívül hagyja azt a körülményt, hogy a legmagasabb gyári techológiával, illetve elemcserével kijavított gépjármű sosem lesz azonos értékű egy törésmentes gépkocsival, így a forgalmi értékcsökkenésből eredő kárunk általában megtérítés nélkül marad.

Tekintettel arra, hogy egy káresemény bekövetkezése esetén is rengeteg körülményt kell bizonyítanunk, tanácsos ügyvéd kollégánk felkeresése annak érdekében, hogy ne kártérítési perben kelljen a felmerült kárát a biztosítóval szemben érvényesítenie! Amennyiben a biztosító nem rendezi jogos igényei szerint a teljes kárt, munkatársaink egy kártérítési perben is hatékonyan képviselik érdekeit.
 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog