Eletbiztositas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Életbiztosítás

Az életbiztosítási szerződésben a biztosító a biztosított halála, meghatározott életkorának elérése vagy egyéb, az életében bekövetkező esemény (pl. nyugdíjazás) esetére vállal helytállási kötelezettséget.

Az életbiztosítási szerződés rendszerinti eleme a kedvezményezett jelölése, aki általában a biztosított örököse, annak hiányában a szerződésben meghatározott személy. Ilyen lehet. amikor a szülők a gyermekük életében várható valamely esemény - házasságkötés, diploma megszerzése - bekövetkezése esetére kötnek biztosítási szerződést. 

Fontos szabály, hogy ha a szerződő fél és a biztosított nem azonos, a szerződő felet, mint az ügy urát megillető jogok számos esetben korlátozódnak a biztosított jogai által, annak ellenére, hogy a szerződő fél hozza létre a biztosítási szerződést és ő teljesíti a biztosítóval szemben a főszolgáltatást, a díjfizetést. Ilyen eset, amikor a szerződő jogosult a szerződés módosítására, azonban ehhez a biztosított hozzájárulása szükséges.

A biztosítási szerződéseken alapuló szolgáltatásokban általában felfedezhető a szerencseelem, hiszen a szerződések jelentős részénél bizonytalan az is, hogy egyáltalán a helytállási kötelezettség átalakul-e teljesítési kötelezettséggé, mivel bizonytalan a biztosítási esemény bekövetkezése. Fontos tudni, hogy a biztosítónak befizetett díj nem tekinthető takarékosságnak, hiszen a biztosító számos esetben mentesülhet a biztosítási összeg visszafizetési alól, jóllehet a szerződő fél akár több évtizedig is teljesítette díjfizetési kötelezettségét!

Ilyen mentesülési okok lehetnek, ha a biztosított a szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben halt meg. Gyakran előfordul, hogy a biztosító társaságok amiatt próbálnak mentesülni a szerződésben kikötött biztosítási díj visszafizetése alól, mert olyan lényeges körülményről szereznek tudomást (pl. a biztosított/kedvezményezett súlyos betegsége), amely ismeretében a szerződéskötésre sem került volna sor. Fontos tudni, hogy a lényeges körülmény közlésére vonatkozó kötelezettség megsértése ellenére is beáll a biztosító helytállási kötelezettsége, ha a szerződés megkötésétől öt év eltelt.

Az ügyfél kiszolgáltatott helyzetéből fakadó esetleges visszaélések kiküszöbölése,  illetve a szerződésből fakadó igényérvényesítés sikere érdekében javasoljuk, hogy munkatársaink szakmai segítségét vegye igénybe!
 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog